Uroczystość nadania imienia Gimnazjum nr 4.
13 kwietnia 2007 roku odbyła się uroczystość nadania naszemu gimnazjum imienia "bł. ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia".


Nadanie imienia szkole, a wraz z nim otrzymanie sztandaru, było dla naszej szkoły wielkim wydarzeniem, do którego przygotowywaliśmy się z wielkim zaangażowaniem w ciągu całego roku szkolnego.


Udziałem w uroczystości zaszczycili nas wysocy rangą oficerowie Marynarki Wojennej, której nasz Patron był pierwszym kapelanem, władze miasta i przedstawiciele instytucji oświatowych w Gdyni, pracownicy Pomorskiego Kuratorium Oświaty oraz członkowie rodziny ks. Miegonia.


Ceremonię rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą, którą celebrował arcybiskup Metropolita Gdański - Tadeusz Gocłowski w Kościele pw. Św. Józefa w Gdyni.
Po homilii przybliżającej nam postać błogosławionego ks. Miegonia nastąpiło odczytanie aktu ufundowania sztandaru przez senator RP - panią Dorotę Arciszewską - Mielewczyk. Następnie arcybiskup Tadeusz Gocłowski dokonał poświęcenia sztandaru.

W ceremonii założenia sztandaru na drzewiec uczestniczyli:

 • z ramienia Marynarki Wojennej - admirał Jerzy Patz,
 • przedstawiciel Rady Rodziców - pan Roman Gollnau,
 • przedstawiciel Rady Pedagogicznej - pani Dorota Giełdzik,
 • uczeń naszego gimnazjum - Sebastian Żywicki.

Po czym sztandar został przekazany dyrektorowi szkoły - pani Łucji Chaberek, a następnie uczniom. Uczestnicy ceremonii założenia sztandaru złożyli swoje podpisy w księdze pamiątkowej.
Po zakończeniu mszy świętej uroczyście przeszliśmy ulicami Gdyni na plac apelowy naszego gimnazjum.


O godzinie 11:45 rozpoczęła się uroczystość nadania szkole imienia patrona.
Wśród zaproszonych gości pani dyrektor Łucja Chaberek powitała:

rodzinę i najbliższych księdza Miegonia:

 • p. Marię Sendrowicz, p. Antoniego Miegonia,
 • p. Mariana Stępnia, p. Zbigniewa Stępnia, p. Krzysztofa Stępnia,
 • państwa: Krystynę i Andrzeja Sendrowicz,
 • p. Urszulę Miegoń p. Tomasza Miegonia.

duchownych:
 • arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego - Tadeusza Gocłowskiego,
 • ks. prałata kmdr. Bogusława Wronę - Dziekana Marynarki Wojennej,
 • ks. kanonika Sławomira Decowskiego - proboszcza parafii Św. Józefa,
 • ks. ppor. Zbigniewa Jaworskiego - postulatora procesu beatyfikacyjnego ks. Miegonia.

przedstawicieli władz, instytucji oświatowych i Marynarki Wojennej:
 • senator RP - p. Dorotę Arciszewską - Mielewczyk,
  wraz z mężem - p. Krzysztofem Mielewczykiem - honorowym absolwentem SP nr 7,
 • wiceprezydent Miasta Gdyni - p. Ewę Łowkiel,
 • z-cę przewodniczącego Rady Miasta - p. Joannę Zielińską,
 • przedstawiciela Marynarki Wojennej - admirała Jerzego Patz,
 • rektora Akademii Morskiej - prof. dr hab. inż. Józef Lisowskiego,
 • kmdr. dr hab. Jerzego Będzimirskiego,
 • prof. dr kpt. Ż.W. - p. Daniela Dudę,
 • Wizytatora Kuratorium Oświaty - p. Judytę Śliwińską,
 • Naczelnika Wydziału Edukacji - p. Krystynę Przyborowską
 • autora książki o ks. Miegoniu - kmdr. Romana Rychtera
 • radnych dzielnic wraz z przewodniczącymi: p. Danutą Podgórską i p. Mieczysławem Kołakowskim
 • przedstawiciela NSZZ Solidarność - p. Zdzisławę Hacia
 • przedstawiciela ZNP - p. Ewę Biernacką.


Uroczystość nadania imienia szkole poprowadził nauczyciel wychowania fizycznego p. Dariusz Nowaczek.
Po wprowadzeniu sztandaru głos zabrała pani dyrektor Łucja Chaberek. Następnie wiceprezydent Miasta Gdyni - p. Ewa Łowkiel odczytała akt nadania szkole imienia i odbyło się ślubowanie na sztandar uczniów, nauczycieli i rodziców.

       Ślubowaliśmy:

Sztandaru naszej szkoły strzec, obdarzać go czcią i szacunkiem.
Dbać o honor i dobre imię naszej szkoły, szanować jej historię i tradycję,
współtworzyć teraźniejszość i przyszłość.
W swoim postępowaniu zawsze kierować się dobrem drugiego człowieka,
szanować jego godność.
Służyć wartościom, którym był wierny w swoim życiu nasz patron.
Wartościom miłości, dobra, prawdy, sprawiedliwości i pokoju.
Swoją rzetelną pracą i nauką brać udział w budowaniu
silnej i wolnej Ojczyzny.


Przedstawiciele szkolnego Samorządu Uczniowskiego: Monika Żukowicz oraz Krzysztof Gez w swoim wystąpieniu wyrazili radość z wyboru tak wyjątkowego Patrona i zapewnili w imieniu gimnazjalnej społeczności o wierności wartościom, którym służył ks. Władysław Miegoń.

Niezwykle cenne dla grona pedagogów i uczniów naszego gimnazjum było wystąpienie najbliższych członków rodziny ks. Miegonia. Przekazali nam Protokół sporządzony na okoliczność pobrania ziemi z posesji Stanisława i Marianny Miegoniów, tj. miejsca urodzenia Patrona. Czuli się nadzwyczaj zaszczyceni, że młodzież naszej szkoły staje się kontynuatorem szlachetnych idei wyniesionych z rodzinnych tradycji Miegoniów.


Po oficjalnych wystąpieniach nastąpił moment odsłonięcia tablicy pamiątkowej z wizerunkiem patrona szkoły. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski poświęcił tablicę, na której wyryto słowa: "Serca nasze były przepełnione zapałem", a pani Maria Sendrowicz w imieniu rodziny, dokonała jej symbolicznego odsłonięcia.

Wyjątkowo podniosły charakter uroczystości nadawał udział, zarówno w kościele jak i w szkole - Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.


Po części oficjalnej, goście i delegacje klas zostali zaproszeni na uroczystą akademię. Przenieśliśmy się w klimaty życia rodziny Miegoniów. Mieliśmy okazję poznać jego rodzinne strony, młodość, dojrzewanie do wyboru drogi życiowej, kapłaństwo, służbę w marynarce, poświęcenie dla zwykłego człowieka oraz męczeńską śmierć.
Postać księdza Miegonia znakomicie odegrał uczeń klasy IIa - Przemek Kirszensztein. Wzruszające fragmenty z życia naszego Patrona przeplatały się z pieśniami patriotycznymi w wykonaniu chóru, z fragmentami pamiętników ks. Miegonia i utworami poetyckimi, których przesłania utkwiły nam głęboko w pamięci:
- że "Miłość, to wybór drogi miłości i wierność wyborowi", a
- "Przemijanie ma sens".


Występ młodzieży naszego gimnazjum wzruszył ogromnie widzów, czego wyrazem było wystąpienie arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, który wyraził swoje wielkie uznanie dla głębokich treści przekazanych przez młodych aktorów i artystów. Podziękowanie należy się też wszystkim tym, którzy stworzyli to wspaniałe widowisko, a więc p. Grażynie Szotrowskiej, p. Irenie Motkowskiej - Matczak, p. Krystynie Berbeć oraz p. Radosławowi Masłowskiemu.
Przepiękna dekoracja, wykonana pod kierunkiem p. Anny Łukasik oraz p. Haliny Masłowskiej była także wyrazem hołdu dla Wielkiego Patrona oraz tych, którzy wraz z nim poświęcili swe życie, byśmy dziś mogli zapisywać nowe karty historii swym codziennym trudem.


Po tych przeżyciach, goście zostali zaproszeni na poczęstunek w formie bufetu. Atrakcją był tort, który wprawiał w zdumienie wszystkich swoją wielkością, formą i smakiem. W czasie kuluarowych spotkań przybyli goście wyrażali swoje odczucia, wypowiadali refleksje i wyrazy uznania oraz wpisywali się do księgi pamiątkowej.


Ten dzień w historii naszego gimnazjum należy do najbardziej uroczystych i taki pozostanie w pamięci uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i zgromadzonych gości.


Fundatorami Sztandaru są:

 • senator RP - pani Dorota Arciszewska - Mielweczyk,
 • honorowy absolwent SP nr 7 - pan Krzysztof Mielewczyk,
 • Rada Rodziców Gimnazjum nr 4.


Fundatorami tablicy pamiątkowej są:

 • Dziekan Marynarki Wojennej - ks. kmdr Bogusław Wrona,
 • Proboszcz Parafii św. Józefa w Gdyni - ks. Kanonik Sławomir Decowski,
 • Rektor Akademii Marynarki Wojennej - Komendant rektor kadm. prof. dr hab. inż. Zygmunt Kitowski,
 • Rektor Akademii Morskiej – prof. dr hab. inż. Józef Lisowski,
 • Przedsiębiorstwo Baltona,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA.


Opracowanie:
Krystyna Berbeć, Dorota Giełdzik


Odwiedzin od:
2015-06-15